YG İzolasyon Testi

YG İzolasyon Testi

YG İzolasyon Testi AG YG Kablo bara hücre AC DC hipot Vlf testleri 1 Kv 70 Kv Arası tdr kablo boyu güzergah terinlik tespiti megger raporlama

İzolasyon testi, herhangi bir izolasyon (yalıtım) malzemesi kullanılmalıdır. Ortamdan dışarı veya dışarıdan ortama olan enerji akışının indirgenmesidir. Fakat İzolasyon (Yalıtım) malzemelerinin çeşitli tipleri vardır:

  • Isı akışını indirgemek için, ısıl izolasyon malzemeleri (yalıtkanlar).
  • Elektrik akışını önlemek için, elektriksel yalıtkanlar.
  • Elektriksel izolasyon (elektriksel yalıtkan), YG İzolasyon Testi ancak elektrik enerjisinin yalnızca ilgili iletken üzerinden geçmesini sağlanmalı, oluşabilecek kısa devre akımlarını önlemek ve canlıların güvenliğini sağlamak için yapılan bir izolasyon (yalıtım) çeşididir.
  • İletimde kullanılan ürünlerin ortam ile temas edeceği kısımların ancak izole (yalıtkan) malzemelerle kaplanması gerekir.
  • İzolasyon direnci (yalıtım direnci), bir yalıtkanın elektrik akımına karşı gösterdiği dirence denir.
  • İzolasyon testi, elektrik enerjisiyle çalışan ekipmanlarda, iletken ve yalıtkan bölümler ile birbirine göre. Ancak Yalıtımlı iletken kısımların arasına, standartların öngördüğü seviyede dış kaynaklı gerilim uygulanır. Fakat Elde edilen izolasyon direnci ölçüm sonuçlarına dayanarak yapılmalıdır. Bu test, normal çalışma koşullarında gerilimli olan bölümler. İle normalde gerilim altında olmayan kısımların yalıtımının sağlanması için önemlidir. Her ne olursa olsun, enerji taşımayan bölümlere dokunma. İle canlıların zarar görmelerini önlemek için standartlarda. Belirtilen izolasyon testleri (yalıtım testleri) yapılmalı ve bütün güvenlik önlemleri alınmalıdır.
  • Pano izolasyon testi, elektrik devresi ile izolasyonu (yalıtımı) sağlayan maddelerin. Kaçak akım oluşumunu engellemesi gerektiğini belirtir. Bu testte kullanılması gereken gerilim 1000 V seviyesinde olmalıdır.
  • Trafo izolasyon testi (trafo yalıtım testi), trafo sargılarının birbirlerine karşı. Ve toprağa karşı izolasyonlarının durumunun tespit edilmesi. Ve işletme koşullarına etkisinin kontrol edilebilmesi için yapılmalıdır.